reflektometr optyczny

Pomiary światłowodów – tłumienność spawu

Po wykonaniu połączenia spawanego zaleca się pomiar jego tłumienności. Istnieje kilka metod, aby wykonać pomiary światłowodów. To, która metoda zostanie użyta do pomiaru, zależy od kilku czynników, uwzględniając projekt, przeznaczenie sieci oraz rodzaj sieci, jak również dane techniczne oraz standardy, które mogą być zmieniane. Poznaj trzy podstawowe metody, pozwalające na pomiary światłowodów. 1. Straty szacowane[…]